มัคคุเทศก์ที่ดี มีไมตรีต่องานบริการ

ชีวิตเป็นของคุณ !!

หากคุณไม่กำหนด หนทางเดินให้กับ ตัวคุณเอง  

ต่อไป โชคชะตา จะเป็นตัวกำหนด หนทางให้กับคุณ  

ซึ่งคุณจะไม่มีวันรู้ว่ามันจะนำพาคุณไปทางใด 

-------------------------------------

แพ้ ชนะ วัดกันได้ตั้งแต่

วิธีคิดแล้ว

-------------------------------------

 
RSS